1. Abast de l'avís legal i les condicions d'ús El domini Nombre-de-organismo.gub.uy i els subdominis dependents subdominio.nombre-de-organismo.gub.uy i otrosubdominio.nombre-de-organismo.gub.uy són titularitat del [Nom de l'Organisme], amb seu al Carrer Nom de Carrer, núm., Codigo_Postal, Montevideo- Uruguai. Telèfon 2 1234567.

2. Condicions generals L'ús del Portal implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d'aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través d'aquest.

El Portal compleix la funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes del que s'estableix en la Llei 18.381 de 17 d'octubre de 2008 sobre l'Accés a la Informació Pública, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i d'atenció al ciutadà i els drets d'aquests a disposar de la informació generada per les administracions, tenint caràcter merament informatiu i sense que en cap cas pugui derivar-se d'ells efecte jurídic vinculant algun.

El seu contingut és merament informatiu i manca d'efectes jurídics vinculants per a l'Administració, excepte els derivats de procediments de gestió expressament permesos.

L'organisme podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i

3. Protecció de dades L'Organisme responsable de la Base de dades és l'Agència per al Desenvolupament del Govern de Gestió Electrònica i la Societat de la Informació i del Coneixement.

L'accés a les dades personals continguts en la Base de dades està expressament previst en la Llei 18.331. En cas que l'Usuari desitgi exercir els seus drets, podrà enviar una sol·licitud via web des del correu electrònic constituït a [email protected], havent de presentar aquesta sol·licitud signada en les oficines d'Empresa en el Dia en el termini de 10 dies des de la recepció del correu corresponent.

L'usuari autoritza expressament l'Agència per al Desenvolupament del Govern de Gestió Electrònica i la Societat de la Informació i del Coneixement a emprar l'adreça de correu electrònic denunciada per a la remissió de novetats, enquestes, i altra informació relativa al sistema Empresa en el Dia i al Projecte SINARE: Creació del Sistema Nacional de Registre d'Empreses.

4. Propietat intel·lectual Els continguts, organització i elecció d'enllaços de les pàgines d'aquest portal han estat seleccionats i coordinats pel [Nom de l'Organisme]. Aquesta informació pot ser utilitzada en part o en la seva integritat sempre que se citi el seu origen, amb excepció dels continguts sobre els quals existeixin drets de propietat intel·lectual o industrial per part de tercers.

Com a facilitador del coneixement i la informació es possibilita l'accés a pàgines externes sobre les quals l'organisme no té cap control i respecte de les quals declina tota responsabilitat.

El disseny del portal i el seu codi font, logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen al [Nom de l'Organisme], o als seus organismes dependents, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que mediï expressa autorització del [Nom de l'Organisme]. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Portal atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat d'aquest, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

5. Drets d'autor El [Nom de l'Organisme] declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, descrits en les Lleis N° 9.739 de 17 de desembre de 1937 i N° 17.616 de 10 de gener, preguem es posin en contacte amb nosaltres per a comunicar-nos qualsevol incidència en el següent formulari.